Sep28

Vivaldi's Four Seasons and Gloria

Washington National Cathedral, 3101 Wisconsin Ave NW, Washington D.C.

Join the Washington National Cathedral choir and orchestra for Vivaldiā€™s Four Seasons and Gloria.

Kristen Dubenion-Smith, alto soloist