Sep28

Vivaldi's Four Seasons and Gloria

Washington National Cathedral, 3101 Wisconsin Ave NW, Washington D.C.

Join the Washington National Cathedral choir and orchestra for Vivaldi’s Four Seasons and Gloria.

Kristen Dubenion-Smith, alto soloist